Μιχαήλ Παππάς | Δίπλωμα Μηχανής
15075
page,page-id-15075,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Δίπλωμα Μηχανής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΔΕΝ έχω δίπλωμα ερασιτεχνικού (κατηγορία Β΄)

 • 32 ώρες θεωρίας.
 • 15 ώρες πρακτικής και εξετάσεις.

Έχω δίπλωμα ερασιτεχνικού
(κατηγορία Β΄)

 • 11 ώρες θεωρίας.
 • 15 ώρες πρακτικής και εξετάσεις.

Έχω δίπλωμα A1 και θέλω έκδοση διπλώματος A2 και Α

 • Χωρίς θεωρητικά μαθήματα.
 • 7 ώρες πρακτικής και εξετάσεις.

Δικαιολογητικά

ΔΕΝ έχω δίπλωμα ερασιτεχνικού (κατηγορία Β΄)

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής**
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή ή κατεβάστε εδώ)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Βιβλιάριο ασθενείας**
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου των 98 ευρώ + 10 ευρώ + 10 ευρώ

Έχω δίπλωμα ερασιτεχνικού
(κατηγορία Β΄)

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή ή κατεβάστε εδώ)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου των 27 ευρώ + 30 ευρώ + 10 ευρώ + 10 ευρώ

Έχω δίπλωμα για μηχανάκι και θέλω έκδοση διπλώματος μηχανής

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή ή κατεβάστε εδώ)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου των 27 ευρώ + 30 ευρώ + 10 ευρώ

Προσοχή

* Για έκδοση διπλώματος απεριορίστων κυβικών, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έιναι άνω των 24 ετών.

** Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες για άτομα εκτός Ε.Ε. ή 95 ημέρες για άτομα εντός Ε.Ε. πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης για χώρες Ε.Ε.

*** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο ασθενείας σας, τις 2 φωτογραφίες, +10 ευρώ για τον κάθε γιατρό και ταυτότητα σας.

Σημείωση

Αν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Εξετάσεις Αίματος μόνο για ουρία και ζάκχαρο
 • Καρδιογράφημα
 • Ακτινογραφία θώρακος